Responsable del tractament

En compliment amb la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s’informa l’usuari que les seues dades seran tractades per PASSET A PASSET CAMIMEN PLEGATS COOP. V., amb NIF F98750938., d’ara en avant EL RESPONSABLE.

Legitimació

L’informem que la base jurídica per al tractament de les seues dades és el consentiment de l’interessat.

Finalitat del tractament

Contacte

La finalitat del tractament és la d’atendre la seua sol·licitud i de possibilitar la gestió de la relació i contacte amb Vosté.

Una altra finalitat és la d’enviar-li comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat, a través del telèfon, correu postal ordinari, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

Si l’usuari no marca l’acceptació de la casella corresponent abans de l’enviament de la sol·licitud de consulta, no rebrà comunicacions comercials i d’interés d’aquesta entitat, sense perjudici de ser atesa la seua consulta.

Cessió de les dades

L’usuari accepta i consent el tractament automatitzat dels mateixos per part del RESPONSABLE qui garanteix que les dades recollides no seran cedits a terceres persones ni usats amb una altra fi comercial que no siga per al qual han sigut recaptats i que sempre que anara a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Exactitud i veracitat de les dades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses i informades, exonerant-se al RESPONSABLE de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Mesures de seguretat

EL RESPONSABLE ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracte, així com per a evitar la seua pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Aquest lloc web pot contindre enllaços a altres llocs web que podrien emmagatzemar informació sobre els usuaris. EL RESPONSABLE no es fa responsable per la gestió de la informació d’usuari ni per les condicions de protecció de dades i confidencialitat d’altres llocs web.

Canvis en la present Política de Privacitat

EL RESPONSABLE es reserva el dret a modificar la seua Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seua efectiva aplicació. L’ús de la Web després d’aquests canvis implicarà l’acceptació d’aquests.

Termini de supressió de les dades

Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Drets de l’usuari

Se l’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i, en el seu cas, oposició i portabilitat de les dades, així com la limitació de tractament d’aquests, enviant una sol·licitud acompanyada de document identificatiu a l’adreça: ceibetero@passetapasset.org. Així mateix, se li comunica que, si no obté satisfacció en l’exercici dels seus drets, té la possibilitat d’exercir el seu dret de presentació d’una reclamació davant una Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, actualment Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).